Karellen

Foreldraráð skólans

Foreldraráð

Í foreldraráði leikskólans veturinn 2019-220

Karólína Ólafsdóttir karolina@spotrhus.is

Linda Björk Ólafsdóttir lindabjola@gmail.com

Linda Björk Sveinsdóttir lindasveins@simnet.is


Starfsreglur foreldraráðs Leirvogstunguskóla

Samþykktar í september 2015

1.gr

Til setu í foreldraráði eru valdir/kosnir þrír einstaklingar úr foreldrahópi Leirvogstunguskóla, einn fyrir hverja deild. Valið er í ráðið að hausti til eins árs í senn. Fulltrúar í ráðinu og starfsreglur þess skulu kynnt á heimasíðu leikskólans. Leikskólastjóri skal upplýsa ráðið um öll þau mál sem snert geta starfsemi skólans. Fundargerðir foreldraráðs verða birtar á heimsíðu leikskólans, þar sem öllum foreldrum gefst færi á að koma með athugasemdir /ábendingar.

2. gr

Foreldraráð gefur umsagnir til leikskóla og fræðslunefndar,( sbr.lög um leikskóla nr.90/2008), um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfinu svo sem skóladagatali. Auk þess tekur foreldraráð til umfjöllunar ábendingar foreldra.

3. gr

Foreldraráð starfar með leikskólastjóra og skal vera tengiliður við aðra foreldra. Foreldraráð skal viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð í samskiptum við foreldra, leikskólastjóra og bæjaryfirvöld. Í Leirvogstunguskóla hafa einnig allir foreldrar barnanna umsagnarrétt um ágreiningsmál sem koma inn á borð foreldraráðs.

4.gr

Komi upp tilvik sem foreldraráð telur að þarfnist umræðu í öllum foreldrahópnum skal ráðið boða til fundar með foreldrum þar sem málin skulu rædd og lýðræðislegar ákvarðanir teknar. Foreldraráðið fylgir þeim ákvörðunum eftir.


© 2016 - 2022 Karellen